گریم کودک سری دوم

گریم سری 2
طرح های گریم کودکان برای جشن های مختلف گریم کودک صورت کودکان به صورت خدادادی زیباست و نیازی به آراستن ندارد ؛ اما گاهی اوقات و در مراسم های مختلف برای جذابیت خود کودکان آنها را به شکل شخصیت هایی که دوست دارند گریم می کنیم . یکی از این مراسم جشن های تولد است که کودکان متناسب با تم هایی که انتخاب می کنند گریم می شوند .  گریم نقش گل و برگ  گریم بت من  گریم دزد دریایی مهربان  گریم پراونه  گریم کفش دوزک ...