بادکنک آرایی منزل برای روز ولنتاین

بادکنک آرایی ولنتاین
بادکنکهای روز عشاق روز ولنتاین یکی از روزهایی است که به تازگی در ایران در آن زوج های جوان جشن می گیرند ؛ یک چنین جشنی نیاز به بادکنک آرایی خاص خود نیز دارد . طرحی که می بینید نمونه ای مناسب برای آن است . این تم یکی از شلوغ ترین تمهای بادکنک آرایی هست که شامل یک هلال بالن با بادکنک های قرمز و یاسی است به همراه بادکنک هاي به شکل قلب که در قسمتهای مختلف لوکیشن پخش می شود .   ...