بادکنک آرایی جشن پایان دوره مهدکودک

بادکنک آرایی مهد
برگزاری مراسم برای کودکان مراسم پایان دوره مهدکودکها که در آن کودکان سال آخر خود در آنجا را جشن می گیرند با بادکنک آرایی می تواند خاطره انگیز تر شود ؛ اینکار علاوه بر زیبایی باعث ایجاد شور و نشاط در بین آنها نیز می گردد . در طرح فوق طاق بادکنکی با رنگهای نارنجی و رگه های سبز روشن برپا شده و دو ستون از بادکنکهاي قرمز هم در کنار آن قرار گرفته است ( این ستون در زمان عکاسی در وسط طاق قرار داده شد اما در اصل طرفین جایگذاری می شود ) . همچنین دو پرانه بادی هم در تم استفاده می شود .     ...