پروژه بادکنک آرایی آقای میوه در شهر ری

بادکنک آرایی آقای میوه
بادکنک آرایی فروشگاه Mr Fruit در بادکنک آرایی این فروشگاه از بادکنک های رنگی متعددی استفاده شد استفاده از بادکنک در رنگهای سبز تیره ، سبز روشن ، قهوه ای و قرمز نوع طرح بادکنک آرایی : آراک یک تکه بادکنک به همراه دوستون بالن در طرفین و محوطه سازی بادکنکی در جلوی فروشگاه انتخاب این طرح با مشورت مسئول فروشگاه و نوع کاربری آن ( فروشگاه میوه و سبزیجات ) انتخاب شد . تعیین نوع رنگ بادکنک های تعبیه شده در بادکنک آرایی بر اساس نزدیکی به نوع خدمات می باشد .     ...