بادکنک آرایی به شیوه افشانه

بادکنک پرواز

شگفت آورترین نوع بادکنک آرایی را با افشانه تجربه کنید . طرحی که برای برپایی به زمان زیادی نیاز دارد و نتیجه کار فوق العاده است . بدون بکارگیری از استندهای مرسوم و اجزای تکراری . فضای مورد نظر حداقل 24 متر و زمان اجرا 48 ساعت می باشد . بادکنک آرایی که قابلیت استفاده در مناسبت های گوناگون را دارد و می توان از هر رنگی در آن استفاده کرد .

بادکنک پرواز