طرح ایسلند بادکنک آرایی

ایسلند بادکنکی

مدل ایسلند یا جزیره بسیار متفاوت از سایر بادکنک آرایی ها می باشد و شامل ساخت آسمان ، موج و درخت با بادکنک رنگی می شود . بادکنک آرایی به این صورت بسیار جذاب است . فضای لازم برای کار در حدود 18 متر مربع و زمان اجرا 72 ساعت بوده و هم برای پسران و همچنین دختران کاربردی خواهد بود .

ایسلند بادکنکی