بادکنک آرایی در فضای باز

بادکنک آرایی

در فضاهای باز اگر بخواهید بادکنک آرایی انجام دهید می توانید از طرح پیشنهادی ما بکار ببرید . این طرح از چند گل بادکنک آرایی شده که در بین آن چند بادکنک رنگی استفاده می شود . می توان این مدل بادکنک آرایی را در محیط های گوناگون اجرا نمود .

بادکنک آرایی