بیشه ای ساخته بادکنک آرایی

بیشه بادکنک

دشتی رنگارنگ از بادکنک که با هنری زیبا تبدیل به مدلی برای بادکنک آرایی شده است . الگوی پیچیده بادکنک آرایی به کار رفته در طرح پایین برای اجرا نیاز به حدود 48 ساعت زمان و یک فضای 12 متری دارد ؛ تعدد رنگ های به کار رفته باعث چشم نوازی می گردد . برای حیوانات می توان از بادکنک های بادی استفاده کرد و گل ها و چمن را به صورت بادکنک آرایی اجرا نمود .

بیشه بادکنک بزرگ