بادکنک آرایی مناسب برای تالارها

بادکنک آرایی مراکز شاد

در داخل تالارهای جشن و پذیرایی برای جلب توجه بیشتر از بادکنک آرایی های خاصی استفاده می شود که از تور های رنگی و ابرهای بادکنک تشکیل شده است . این نوع طرحهاي بادکنک آرایی به دلیل فضای زیادی که نیاز دارد معمولا در خانه ها اجرا نمی شود . در این مدل که صرفا بر روی سقف کار شده از حدود 30 ابر بادکنک اتصال یافته با تور سفید بهره برده اند .

بادکنک آرایی مراکز شاد