رنگارنگی از بادکنک آرایی

بادکنک رنگی

رنگهای شاد مدلی که در پیش روی داریم برای یک بادکنک آرایی سبک بالون ( ballon ) های پرنده در هوا را دارد . این بادکنک هاي هلیومی رنگی به صورت چندتایی به یکدیگر متصل گشته اند و تمی خاص را ایجاد کرده اند . اغلب در مهمانی های کلاسیک و های کلاس از این طرح ها بادکنک آرایی استفاده می شود .

بادکنک رنگی