بادکنک آرایی برای سردر

بادکنک آرایی سردر

هنگامی که برای مهمانی در جلوی درب یک طاق بادکنک آرایی قرار دهیم به این شکل دید مهمانان را نسبت به آن مکان تغییر خواهیم داد . این مدل به صورت 2 رنگ آبی و سفید برای یک منطقه ویلایی اجرا شده که واقعا تصویر را زیبا نموده است . بسته به وضعیت مکانی می توان از بادکنک آرایی های مختلف استفاده نمود .

بادکنک آرایی سردر بزرگ