طرح بادکنک آرایی بیبی 2

بادکنک آرایی بیبی

این طرح بیشتر برای نوزادن تازه متولد شده کاربرد دارد . بادکنک آرایی بیبی به شکل های مختلفی اجرا می شود که ما تا کنون دو نوع آن را معرفی نموده ایم . این طرح که مشاده می نمایید در اصل از سه ستون با سر های مختلف تشکیل شده است . نوع رنگبندی استفاده شده آبی ساده و خالدار بوده و در یک حداقل فضای 6 متری می توان به نمایش گذاشت .

بادکنک آرایی بیبی