بادکنک آرایی به شکل ستون

بادکنک آرایی ستون

ستون ها یکی از عناصر بادکنک آرایی هستند و در اکثر مدل ها دیده می شوند . گاهی اوقات تنها از یک ستون و در برخی مواقع علاوه بر آن از آرک نیز استفاده می شود . این تصویر مربوط به دوستون به همراه دو سر ستون گل شکل می باشد که با رنگهای آبی و سفید ایجاد گشته است . بادکنک آرایی به این شکل نوعی شیک خواهد بود .

بادکنک آرایی ستون