بادکنک آرایی با بادکنکهاي زرد و آبی

بادکنک آرایی زرد و آبی

بادکنک زرد و آبی خالدار به صورت ستون و ابر شناور این بادکنک آرایی را ساخت . یک گل هم در وسط کار با بادکنک خالدار سبز این بادکنک آرایی را زیباتر می کند . با نوارهای رنگی کامل می شود ؛ در مجموع یک بادکنک آرایی کامل و بی عیب و نقص .

بادکنک آرایی زرد و آبی