افتتاحیه بادکنک آرایی سبز و سفید ساده

بادکنک آرایی سبز

شما اگر از رنگ سبز و سفید خوشتان می آید می توانید در روز افتتاحیه مجموعه خود از بادکنک آرایی پایین استفاده می نمایید . این مدل بادکنک آرایی سبز و سفید که به صورت چهارچوب طراحی شده می تواند با هر رنگ دلخواه شما اجرا شود . در مراسم های افتتاحیه رنگ بادکنک های بادکنک آرایی از روی رنگ برند انتخاب می شود .

بادکنک آرایی سبز و سفید