استفاده از نور ال دی در بادکنک آرایی ها

طرح ال ای دی

بکارگیری چراغ های ال ای دی در مراسم های شبانه به همراه بادکنک آرایی مجموعه ای دل انگیز را فراهم می کند . این طرح بادکنک آرایی از دو ستون شناور به همراه یک آرک و جلو آرکی بسیار زیبا تشکیل شده است . بر روی میز مهمانان هم چند گل درسته شده از بادکنک قرار می دهیم .

طرح ال ای دی