طرح زیبای بادکنک آرایی گلداستار 2 آبی

بادکنک سفید

در بیشتر مواقع افراد به دنبال بادکنک آرایی های خاص هستند که این مورد حتما یکی از آنها می باشد . بادکنک آرایی گلداستار 2 که از یک نیم آرک و نیم ستون تشکیل شده از سه رنگ آبی ، سفید و بنفش بهره می برد . زیبایی بادکنک آرایی فوق به خاطر متفاوت بودنش است .

بادکنک آرایی آبی