بادکنک آرایی سالن های تئاتر با رنگ های گوناگون

بادکنک آرایی تئاتر

صحنه های تئاتر همیشه نیاز به جلب توچه بیشتری دارند که اینکار را میشه با بادکنک آرایی انجام داد . مدل کلی آنها از یک جلو سن بادکنک آرایی شده تشکیل گشته که از 2 یا 3 رنگ به صورت راه راه ایجاد شده است . این بادکنک آرایی ها زیبایی خاص خود را دارد .

بادکنک آرایی تئاتر