بادکنک آرایی به روش قلب و گل جدید

بادکنک آرایی بنفش

رنگی دوستداشتنی گه به شکل قلب و گل در بادکنک آرایی نمایش داده شد . این طرح شیک بادکنک آرایی تقریبا متفاوت از سایر مدل هاست . بادکنک آرایی شامل یک قلب دو رنگ با یک تپه بادکنکی ، یک گل بادکنک و چند طرح شناور دیگر مثل ستاره که باعث جذابیت بادکنک آرایی برای بینندگان می شود .

بادکنک آرایی سفید