طرح شلوغ بادکنک آرایی برای فضاهای زیاد

بادکنک آرایی سفید و آبی

شاید شما هم از مدل های شلوغ خوشتان آید اگر اینگونه است بادکنک آرایی فوق را حتما تجربه نمایید ؛ بادکنک آرایی سه رنگ با بادکنکهاي سفید و آبی که به صورت ستون های چندگانه در بخش های مختلف نصب می شود و چند تپه که در جلوی سن قرار داده می شود . نوارهای رنگی و عروسکهای بادی باعث شلوغ دیده شدن این بادکنک آرایی می شود .

بادکنک آرایی سفید و آبی