تولد فرزندانتان با بادکنک آرایی زرد و بنفش

بادکنک آرایی بنفش

باز هم بادکنک آرایی برای سالروز شما و فرزندان عزیزتان . نمونه ای از استفاده بادکنکهای زرد و بنفش در کنار یکدیگر که زیبایی بی نظیری را به محل می دهد . از دو ستون ایستاده راه راه با چند بادکنک شناور بادکنک آرایی تشکیل شده که با نام های مختلف از آن نام می برند . معمولا یک تصویر هم از شخصیت های کارتونی در بکگراند نصب می شود که آن هم زیبا است .

بادکنک آرایی بنفش