بادکنک آرایی نیم هلال برای جایگاه های ویژه

بادکنک آرایی

بادکنک قرمز و سفیدی که در کنار هم یک تم بادکنک آرایی زیبا را ساخته است ؛ این نوع بادکنک آرایی مناسب تولد و ازدواج بوده و بر اساس نوع هر جشن می توان رنگبندی آنرا تغییر داد . همچنین علاوه بر آرک یک نیم ستون یا تپه بادکنک می تواند این تم بادکنک آرایی را زیباتر نماید .

بادکنک آرایی جایگاه