اجرای متفاوت تم بادکنک آرایی مینیون

بادکنک آرایی

در ایجاد این بادکنک آرایی از بادکنک های زرد ، آبی ، قرمز و همچنین بادکنکهاي طرحدار استفاده می گردد ؛ به منظور زیباتر شدن آن می توان از بادکنکهای اسنک نیز بهره گرفت در اینگونه بادکنک آرایی ها از نوارهای رنگی هم می توان کار کرد . به هر حال کابرد کلی این تم جشن های تولد ، نامزدی و مهمانی های گوناگون است .

بادکنک آرایی