طرح جدید برای بادکنک آرایی تولدها

بادکنک تولد

تولد و بادکنک آرایی کم کم به اجزای جدا نشدنی از همدیگر تبدیل می شوند و در تمامی اینگونه مراسم از بادکنک آرایی استفاده می گردد . این الگو برای تولد آقا پسرها و هم دختر خانم ها کاربرد دارد و فقط با کمی تغییر در رنگ بادکنک های به کار می رود . بادکنک آرایی که ملاحظه می نمایید از یک چهارچوب بادکنکي و ابر شناور تشکیل شده است . فضای مورد نیاز چیزی در حدود 18 متر مربع کافیست . جزئیات طرح در تصویر پایین قابل ملاحظه است .

بادکنک تولد