بادکنک آرایی ساده و عاشقانه برای سالروز ازدواج

سالگرد

سالگرد ازدواجتان را بادکنک آرایی سارین جشن بگیرید . مجموعه ما این تم را برای دوستانی که کارهای ساده را می پسندند پیشنهاد می دهیم . بادکنک آرایی شامل یک بالن می باشد که به یک سبد متصل است و معمولا داخل آن هدایا قرار می گیرد . همچنین به تعداد سال ها عددی گل آرایی شده در کنارش میگذاریم . کلاس این طرح بادکنک آرایی واقعا جذاب است .

سالگرد ازدواج