برگزاری جشن فوق العاده با بادکنک آرایی فروزن

تولد هلیا

اگر شما قصد گرفتن جشن برای دختران را دارید این طرح بادکنک آرایی واقعا مناسب است ؛ چرا که هم زیبایی دارد و هم شکوه . تم کامل بادکنک آرایی فروزن شامل آرک و ستون است اما در این اجرا از دو ستون استفاده شده و به جای آرک بادکنک آرایی شده از یکسری کلهای پارچه ای بهره برده ایم . همچنین در مجموع از بادکنک های زرد رنگ و آبی هم کار کرده ایم . میز را با تور تزیین نمودیم و تصویر شخصیت کارتونی را جلوی میز قرار دادیم تا بادکنک آرایی یکدست از آب درآید .

تم فروزن