آموزش بادکنک آرایی الگوی ابر و باد در مناسبت ها

ابر و باد

رنگین کمان همیشه باعث زیبا شدن آسمان می شود . بادکنک آرایی ابر و باد به این شکل اجرا می شود که در پس زمینه کار یک بنر از رنگین کمان نصب می شود و در اطراف آن دو ستون مورب از بادکنک های سفید قرار می گیرد در جلوی میز هم چند تپه بادکنکي می چینیم تا بادکنک آرایی کامل شود .

بادکنک ابر و باد