به افتتاحیه خود با بادکنک آرایی جلوه دیگری بدهید

بادکنک آرایی افتتاحیه

روز افتتاحیه مجموعه خود با بادکنک آرایی سارین تماس گرفته تا ما کاری فوق العاده برایتان انجام دهیم . تم هاي بادکنک آرایی ما همه را شگفت زده نموده است . در نمونه فوق علاوه بر آرگ وستون از ریسه های بادکنک و پرچم دو رنگ هم استفاده شد که خیلی راحت باعث شلوغ شدن طرح بادکنک آرایی خواهد شد .

بادکنک آرایی افتتاحیه