بادکنکهای خالدار را در این بادکنک آرایی ببینید

بادکنک آرایی آبی

آمیخته ای از طرح باب اسفنجی که در یک طاق به صورت خالدار اجرا می شود ؛ بادکنک آرایی که از رنگهاي زرد و آبی تشکیل شد که به صورت مارپیچ چرخیده است . موارد کاربرد : مهمانی ها ، تولد ها و جشن تکلیف که در آن کودکان بیشتر حضور دارند . در مجموع بادکنک آرایی مورد نظر برای کودکان است .

بادکنک آرایی زرد