آرکی که با گل های ویژه بادکنک آرایی شده

آرک سفید و بنفش

حتما اینها را در جاهای مختلفی دیده اید ؛ در بادکنک آرایی آرکی را بادکنکهاي سفید و بنفش می آراییم و برای ظاهر سازی از گلهای بادی بر روی آن کار می کنیم . همچنین استفاده از نوارهای رنگی هم ایرادی در بادکنک آرایی بالا ندارد . به منظور سفارش با شماره های ما تماس بگیرید . و این هم عکس بزرگتر این کار :

آرک بادکنکی