اجرا طرح موس با بادکنک های سیاه و بنفش خالدار

موس بادکنک آرایی

بادکنک آرایی فوق یک آرک شامل بادکنکهاي رنگی سیاه و بنفش خالدار است که در قسمت میانی آرک یک عروسک موس قرار داده می شود ؛ همچنین بر روی میز هم یک رومیزی بنفش انداخته می گردد . بیشتر در جشن تولد و یا مهمانی های دخترانه کار شده و حداقل فضای 3 متری را نیاز دارد . می توان بر اساس نیاز مشتری از سایر رنگبندی ها هم در این بادکنک آرایی استفاده شود .

موس بادکنک آرایی