بادکنک آرایی به طرح زنبور با بادکنک زرد و مشکی

بادکنک آرایی زنبور

طرحی برگرفته از زنبورهای دوست داشتنی که به صورت ساده به نمایش درآمده و فقط از دو ستون با سرهای زنبور تشکیل شده است . این بادکنک آرایی اگر به همراه زنبورهای بادی باشد بیشتر در تولد کودکان استفاده می شود و اگر آنها را حذف کنیم در هر جشنی مثل افتتاحیه ، عروسی ، نامزدی و مهمانی های مختلف به کار می رود . اکثر دوستان که چنین طرحی را سفارش می دهند معمولا بعد از پایان جشن آنها را در گوشه ای نگه می دارند تا در مناسبت های گوناگون استفاده شود . تصویر بزرگ شده را در ذیل مشاهده می نمایید .

بادکنک آرایی زنبور