بادکنک آرایی با بادکنک های هلیومی به شکل شناور

بادکنک آرایی هلیومی

طرح بادکنک آرایی بالا از دو ستون شناور ایجاد شده که در طرفین دکور قرار می گیرند و پنج تپه بادکنکي دو رنگ هم در مقابل دکور قرار خواهند گرفت . همچنین تعدادی گل بادکنکی هم بر روی آن می گذاریم . این طرح بیشتر در مراسم تولد و نامزدی اجرا می شود . جزئیات اجرا شده در بادکنک آرایی در عکس پایین به وضوح قابل مشاهده است .

طرح پینک نیو