آموزش ساخت ستونی از گل با بادکنک به روش بادکنک آرایی

ستون ها یکی از اجزای تقریبا ثابت تم های بادکنک است که می توان آنرا به شکل های گوناگون ساخت . یکی از آنها ستون گل شکل است که با ترکیب چند نوع بادکنک در بادکنک آرایی ایجاد می شود .آموزش مرتبط در ویدئوی زیر قابل مشاهده می باشد ( سعی کنید تا به دقت نحوه اجرا را دنبال نموده تا بتوانید خود نیز همان کار را کنید ) .

 

این روش بیشتر در بادکنک آرایی های کودکان و مراسم ازدواج کاربرد دارد و یکی از زیباترین هاست .

ستون گل