آموزش بادکنک آرایی به صورت ستون با پایه

فیلم آموزش بادکنک آرایی به شکل ایستاده

یکی از پرکاربرد ترین بخش ها در الگوهای بادکنک آرایی استفاده از ستون با حالت مختلف پایه دار و بی پایه می باشد . نمونه پایه دار آن در این فیلم به نمایش گذاشته می شود ؛ البته این یکی از ساده ترین هاست و نباید فقط به همین یک فیلم بسنده نمود . چنانچه نیاز به یک آموزش حرفه ای دارید همین حالا با مرکز تماس بادکنک آرایی سارین تماس بگیرید .

 

بادکنک آرایی ستون