بادکنک آرایی به شکل قلب و دو ستون ایستاده

طرحی مناسب برای جشن های ازدواج

بادکنک آرایی قلب

مدل فوق که برای مراسم های شاد کاربرد دارد از یک قلب و دو ستون در کنارش تشکیل شده که می تواند جایگزینی برای وال بالون باشد و نیاز به فضای چندانی ندارد ؛ به دلیل جدا بودن ستون و قلب از یک دیگر می توان چیدمان بادکنک آرایی را به هر شکلی که بخواهیم تغییر دهیم . ارتفاع این تم در حدود 2 متر و عرض آن 4 متر است و می توان پس از پایان مراسم آنرا در گوشه ای نگهداری نمود .