مدل میکی داکی اورنج سازه ای با بادکنک

بادکنک آرایی با تم Micky Ducky

بادکنک آرایی نارنجی

وقتی قرار باشد الگویی را در یک فضای بزرگ اجرا نمود دیگر اسم این کار بادکنک آرایی نخواهد بود بلکه بک سازه بادکنک نام می گیرد . سازه بادکنک فوق برای برپایی به یک متراژ 50 متری نیاز دارد . اگر بخواهید چنین طرحی را بسازید ابتدا باید بادکنک چهار ستون ایجاد کنید سپس با دو ستون خوابیده دیگر آنها را دو به دو به هم متصل نمایید و 4 آرک بادکنکی بر روی آن نصب نمایید برای زیبایی بیشتر دو ابر بادکنک در طرفین و یک دشت بادکنک در پایین طرح جایگذاری می کنیم و تعداد بنر از شخصیت های میکی و داکی در پس زمینه قرار می دهیم . در طرح فوق از بادکنک های سفید و نارنجی استفاده شده و از لحاظ بصری قابل قبول است . اما همین مدل اگر با بادکنک های آبی - سفید یا قرمز - سفید هم اجرا شود بادکنک آرایی خوبی از آب در می آید .

به دلیل هزینه اجرا و فضای زیاد اغلب در مراسم های بزرگ و یا مهدهای کودک از آن استفاده می شود . برگزاری این تم حدودا 72 ساعت زمان می برد پس حتما هماهنگی های لازم را انجام دهید .