طرح بادکنک آرایی کلبه عروسکی دو رنگ

مدل کلبه عروسک

بادکنک آرایی کلبه

بادکنک آرایی به حالت فوق یکی از رایجترین تم هاست که به طور معمولا در ورودی دربهای تالار و یا اطراف میز مراسم قرار خواهد گرفت و با دو رنگ به شکل راه راه ایجاد می گردد . قطر این کلبه از 1 تا 4 متر متغیر است و چنانچه به ابعاد بزرگتر نیاز باشد باید یک ستون در وسط کار با بادکنک نصب شود تا از فرو ریختن تم جلوگیری نماید . تصویر فوق به رنگ سفید و قرمز است که می توان در رنگهای سفید و آبی و یا سایر رنگها نیز به اجرا گذاشت .