بادکنک آرایی مراسم میترا جان عزیز

تم میکی موس

بادکنک آرایی میکی موس

اجرای بادکنک آرایی در تولد یکسالگی یک دختر زیبا که در آن از تم میکیموس استفاده شد ؛ البته با کمی تغییرات نسبت به طرح اصلی . در این تم با بکارگیری بادکنک های زرد ، قرمز و مشکی خالدار سفید یک نمونه اسکوار آرک ساخته شده است و برای بک تم هم از تورهای رنگی استفادهش د همچنین یک تصویر کارتونی از میکی نیز قرار گرفت ؛ میز کیک هم با یک پارچه قرمز پوشانده شد .

این بادکنک آرایی را هم می توان در جشن تولد آقا پسرها استفاده کرد هم دختر خانم ها