طاق قلب شکل برای مراسم های گوناگون

بادکنک آرایی حالت دار

بادکنک آرایی به شکل قلب

با بادکنک می توان شکل های مختلفی را خلق کرد و از آن استفاده نمود . یکی از آنها بادکنک آرایی به شکل قلب است که معمولا در مراسم های ازدواج و سالگرد به کار می رود . در این بادکنک آرایی دبل طاق به شکل قلب با بالن های قرمز و قرار گرفتن بادکنک های سفید و سیاه مانند خال بر روی آن ایجاد می شود . فضای مورد نیاز برای این نمونه چیزی در حدود 20 متر مربع است ؛ البته می توان با کمی تغییر در فضاهای کوچکتر هم از آن بهره برد .