میکس آرک و ستون به همراه دیوار بادکنک آرایی

تلفیقی از چند اجرا در کنار هم

بادکنک آریی جدید

گاهی برای یک کار نیاز می شود تا چند طرح را با هم بیامیزیم و نوعی جدید خلق کنیم . در بادکنک آریی که مشاهده می نمایید علاوه بر آرک های بادکنکی که استفاده آن بسیار رایج است ، دوستون در کنار آن قرار داده شد و سپس یک دیوار گل دار بادکنکي در پشت آن قرار گرفت . همچنین دو گل 5 برگ هم در بالای هر ستون قرار دادیم .