بادکنک آرایی سالگرد ازدواج فرشید و نازنین

طراحی ویژه برای سالروز عروسی یک زوج

بادکنک آرایی سالگرد

هر قدر که یک مراسم به خودی خود زیبا باشد می توان آنرا با بادکنک آرایی زیباتر کرد ؛ در این جشن که سالگرد ازدواج یک زوج است سعی شده از رنگهای شاد که به روح آن نزدیک است استفاده گردد . نحوه اجرا به صورت آرک با ستون های چسبیده پهن می باشد که به دلیل کمبود فضا بسیار زیبا نصب شد . ذوق و سلیقه یک طراح مراسم می تواند راهگشای مشکلاتی باشد که در حین اجرا بوجود می آید . در انجام این کار با کمی تغییرات در تم اصلی به دلیل کمی جا ، این آرک ساخته شد .