نمونه بادکنک آرایی مراسم شاد با بادکنکهای سفید و صورتی

بادکنک آرایی تولد با طرح کیتی

بادکنک آرایی تولد

این تولد باشکوه برای یکسالگی آوا خانم برگزار شد . در این مراسم از طرح بادکنک آرایی سفید صورتی به شکل آرک و رودخانه بادکنک استفاده شده که باعث زیبایی این جشن گردید ؛ برای اجرای این چنین طرحی به فضایی در حدود 18 متر مربع نیاز است که به توان یک دکور شگفت انگیز ایجاد نمود .