طرح بادکنک آرایی جشن های فارغ التحصیلی

اجرای بادکنک آرایی در مراسم فارغ التحصیلی

طرح بادکنک آرایی

یکی از مراسمی که از ما برای اجرای بادکنک آرایی دعوت می کنند جشن فارغ التحصیلی دانشجویان و دانش آموزان است . در این مهمانی ها به دلیل آنکه سن افراد معمولا بالای 18 سال است سعی می شود از موضوع های سنگین و بارنگهای نسبتا اسپورت و تیره استفاده گردد . هیچ وقت نمی توان یک تم بادکنک آرایی در دو مراسم استفاده کرد و همیشه از یک تم الهام گرفته و بر اساس شرایط موجود آنرا به اجرا می گذاریم . تصویر فوق برای پایان دوره کارشناسی چند دانشجو می باشد که همانگونه که ملاحظه می فرمایید از بادکنک های آبی تیره و سیاه در آن به کار برده ایم و شما یک طاق بادکنک و دو نیمستون است.

در قسمت های مختلف اتاق هم گل هایی از بادکنک نصب شده تا فضا را کمی شلوغ تر جلوه نماید .