آرک گل پیچ بادکنک آرایی

بادکنک آرایی

مدلی متفاوت نسبت به سایر طرح های بادکنک آرایی که تا کنون مشاهده نموده اید . این طرح ها فقط از افراد با سلیقه بر می آید چون اجرای کارهای تکراری زیاد مشکل نیست و این تنوع باعث ماندگاری هر چه بیشتر می گردد .

بادکنک آرایی