بادکنک آرایی برای غرفه نمایشگاهی

دابل آرک

غرفه های نمایشگاهی برای بهتر معرفی کردن محصولات خود نیاز به جلب توجه بیشتری دارند . در برخی مواقع از بادکنک آرایی به این منظور استفاده می شود . در نمونه ای که مشاهده می نمایید با بادکنک زرد و آبی به شکل مارپیچ دو آرک ساخته شده و هر کدام از آن ها را در جلوی ورودی ها قرار می دهیم . بادکنک آرایی برای غرفه های نمایشگاهی ویژگی های خاصی دارد که باید در اجرا رعایت شود .

دابل آرک