بلو وایت برای بادکنک آرایی

بادکنک آرایی تولد

بلو وایت ( آبی - سفید ) طرحی است از بادکنک های سفید و آبی که در بادکنک آرایی جشن های تولد و همچنین مراسمی دیگر از آن زیاد استفاده می شود . به همین منظور می توان از آن به عنوان یکی از پر کاربرد ترین طرح ها یاد کرد .

بادکنک آرایی تولد