طرح شماره 6 بادکنک آرایی سن

بادکنک آرایی سن

نمونه ای جدید از بادکنک آرایی که بر روی سن های مراسم انجام می شود را نظارت می نمایید . بادکنک آرایی زیر یکی از کاملترین هاست چرا که همه چیز در خود دارد آرک ، ستون های متعدد بادکنکي ، دور دیواری ، بادکنک های شناور در دکور بادکنک آرایی و از همه مهمتر رنگ های شادی که در اجرا از آن استفاده شده است .

بادکنک آرایی سن