بادکنک آرایی با یادکنک قرمز و آبی

بادکنک آرایی

در طراحی این تم بادکنک آرایی از رنگ قرمز و آبی به شکل راه راه استفاده شده و شامل یک دور سقفی و دو ستون و چند گل نصب شده بر روی دیوار و همچنین تزیین دور میز می باشد که باعث شلوغ شدن و جذابیت طرح برای همگان می شود .

بادکنک آرایی رنگی