بادکنک آرایی گل رومیزی

گل رومیزی

میزهای مراسم شما اگر با طرحهاي بادکنک آرایی مزین شود بر زیبایی اش افزوده می شود و مراسم را می توانید متفاوت برگزار کنید . ساقه این گل یک بادکنک اسنک و گلبرگ آن 5 بادکنک بنفش و مرکز هر گل نیاز با 6 بادکنک کوچکتر ساخته می شود . در این بادکنک آرایی می توان برای هر میز از یک رنگ استفاده نمود .

گل رومیزی بزرگ